Skip to content

Postavte prvý rad tvárnic bez jedinej chybičky

Ytong ponúka celý rad takzvaných krátkodobých výhod, ktoré stavbári ocenia už pri samotnej výstavbe domu. Patrí sem komplexnosť stavebného systému, minimalizácia odpadu, jednoduchosť výstavby a z toho všetkého vyplývajúce ďalšie úspory – materiálu i času. Charakteristické vlastnosti a špecifické kvality výrobkov z pórobetónu Ytong sú odbornej verejnosti dobre známe – preto sa ich predaj ako aj šírka použitia trvale zvyšuje. Aby však každý stavebník dokázal všetky prednosti tohto jedinečného materiálu stopercentne využiť, je potrebné dodržiavať správne a adekvátne pracovné postupy.

Zjednodušte si prácu na minimum

Materiál značky Ytong si vyberajú predovšetkým tí, ktorí jeho výhodám dobre rozumejú. Stáva sa však, že niekedy tí, ktorí s výrobkami priamo pracujú, nie vždy presne vedia, ako na to: aké postupy sú správne a naopak akých chýb sa treba vyvarovať. Znalosť technologických postupov, ideálnych pre výrobky Ytong, vám uľahčí a zjednoduší všetky stavebné práce a povedie k zvýšeniu ich efektivity. Výsledkom tak budú vysoko kvalitné stavby s výbornou úžitkovou hodnotou, ktoré budú svojim majiteľom a užívateľom dlho a dobre slúžiť.

Začíname rohovú tvárnicou, dbáme na vodorovnosť a čistotu

V každom rohu budovy sa osadí rohová tvárnica. Výšku a uloženie je najvhodnejšie nastaviť pomocou nivelačného prístroja. Najskôr je nutné usadiť tvárnicu v najvyššom bode základu, a to perami k vonkajšiemu lícu. Na základový pás alebo základovú dosku po očistení nanesieme štetkou penetračný náter. Rozprestrieme a natavíme hydroizoláciu v páse šírky min. 500 mm predpísanú v projekte. Napojenie pásov riešime presahom min. 150 mm. Vymeriame presné rozmery pôdorysu a polohu budúcich obvodových stien podľa projektu!

Tvárnicu osadíme na vápenno-cementovú maltu (min. v hrúbke 20 mm) po celej ploche a stabilizujeme poklepom gumeným kladivom. Kontrolujeme pritom vodorovnosť tvárnice v oboch smeroch (predovšetkým v napojení stien) a výškové osadenie tvárnic vo všetkých rohoch. Prípadné nerovnosti zarovnáme hoblíkom.

Pred položením ďalšej vrstvy očistíme povrch tvárnic od prachu a nečistôt. Murovaciu maltu Ytong nanášame pomocou murárskej lyžice. Maltujeme po celej ploche (šírke) muriva!

Kontrolujeme osadenie a predchádzame vzniku medzier

Dodržiavame správnu väzbu tvárnic aj v prípade vynechania otvoru v stene. Zvislé presahy tvárnic musia byť min. 100 mm. Vodováhou kontrolujeme osadenie tvárnic nielen vodorovne, ale aj zvisle! Pri práci so stavebným systémom Ytong používame výhradne gumené kladivo. V prípade použitia hladkých tvárnic, ktoré nemajú pero a drážku, nanášame murovaciu maltu i na zvislú stenu tvárnic (styčné plochy). Tvárnice kladieme čo najtesnejšie k sebe, aby vodorovným posúvaním po malte nedošlo k jej nahrnutiu do zvislej škáry a vzniku medzery bez malty. V prípade použitia PDK tvárnic nám úchopné kapsy, perá a drážky umožnia pohodlné a presné usadenie tvárnic bez nutnosti ďalších korekcií. Profilovanie pier a drážok zaistí tesnosť styku aj bez malty.

Celá hrubá stavba ľahko a rýchlo

Spomínaná komplexnosť je jednou z hlavných výhod materiálov Ytong. Pod značkou Ytong si môžete zaobstarať kompletný pórobetónový stavebný systém na celú hrubú stavbu − od pivnice až po strechu.

Všetky tieto produktové formáty sú vzájomne dokonale kompatibilné, doslova do seba zapadajú, zaručujú rýchle a jednoduché spracovanie. Vďaka nízkej hmotnosti materiálu je manipulácia s jednotlivými dielmi navyše veľmi jednoduchá a nie je nijak náročná, ako je tomu pri iných masívnych materiáloch. Tým však Ytong nestráca na svojej vysokej pevnosti a nosnosti. Obrazne povedané, dom tak poskladáte ako z lega, čo ocenia nielen svojpomocní stavitelia, ale i stavebné firmy. Hrubú stavbu tak získate bez zbytočných chýb a vlečúcich sa problémov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Designed using Unos. Powered by WordPress.