Ochranná známka chráni dobré meno. Ako ho využiť vo svoj prospech?


Väčšina z nás už počula pojem ochranná známka, ale mnohí ľudia nevedia, čo si pod ním majú predstaviť. Je to nehmotný majetok spoločnosti, ktorý chráni investície do propagácie a reklamy. Chráni tiež dobré meno výrobku alebo služby a zabraňuje ich zneužitiu. Vo vzťahu medzi obchodníkom a spotrebiteľom zohráva dôležitú rozlišovaciu úlohu. Pozrime sa preto na rôzne formy ochranných známok a na to, čo musí žiadateľ splniť, aby si ich mohol zaregistrovať.
Podľa zákona o ochranných známkach môže byť ochrannou známkou každé označenie, ktoré je možné graficky znázorniť, ak sú splnené určité podmienky. Najčastejšie ide o slovo, frázu alebo názov. Môže to byť aj farba alebo kombinácia farieb a v neposlednom rade aj kresba. Čoraz častejšie sa registrujú aj špecifické tvary obalov alebo zvuky.

Aký je postup registrácie ochrannej známky?

Celý proces registrácie ochrannej známky nie je úplne jednoduchý a od podania prihlášky po jej skutočné schválenie a registráciu môže uplynúť viac ako šesť mesiacov. Prvým krokom, ktorý musí žiadateľ urobiť, je podať žiadosť na príslušný úrad. Pre Slovenskú republiku je to Úrad priemyselného vlastníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Veľmi dôležitá je aj kvalita grafického návrhu ochrannej známky, ktorá sa má zapísať. Tu je vhodné využiť služby odborníkov v oblasti marketingu a nechať si poradiť a navrhnúť. Najčastejšou chybou, ktorá spôsobuje zamietnutie žiadostí, je už spomínaná nekvalitná grafika. Ďalším krokom je zverejnenie prihlášky úradom, kde môžu ďalšie osoby predložiť pripomienky a úrad potom posúdi, či je ochranná známka jedinečná a podobná inej ochrannej známke, ktorá už je zapísaná. Ak sa nič také nestane, ochranná známka je zaregistrovaná a prihlasovateľ sa stáva majiteľom ochrannej známky na 10 rokov.
Hoci sa celý proces môže zdať zdĺhavý a komplikovaný, ide o skutočne dobrú investíciu do ochrany vlastnej značky. Nepodceňujte konkurenciu a nedajte nikomu šancu priživiť sa na vašej vlastnej usilovnosti a na vašom osvedčenom mene.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *